Informace o přijímacím řízení


Veškeré informace o přijímacím řízení, jeho průběhu a formálních náležitostech lze nalézt na příslušné stránce a v rozhodnutí děkana o přijímacím řízení.

elektronické přihlášky:      Mechatronika do 31. 5. 2017 (ostatní obory do 15. 3. 2017)

počet přijímaných:                 40 studentů prezenční a 40 studentů kombinované formy studia

forma studia:                        prezenční i kombinovaná forma studia

přijímací zkoušky:                  a) bez přijímacího řízení pokud zájemce absolvoval 3 roky výuky matematiky a 2 roky výuky fyziky na střední škole

                                             b) uchazeč absolvuje přijímací test z předmětů, v nichž nesplňuje kritéria uvedená výše, v rozsahu osnov SŠ