Mechatronika na Jihočeské univerzitě


            

Proč Mechatronika?

Bakalářský studijní obor Mechatronika nabízí interdisciplinární vzdělání v prolínající se kombinaci elektroniky s elektrotechnikou, výpočetní techniky s informatikou a strojírenstvím. Absolventi studijního oboru získají strojírensko-elektrotechnické vzdělání. To budou schopni kombinovat se znalostmi informatiky, automatizace a řízení, při řešení systémových návrhů či komplexních technických problémů.

Proč vznikla Mechatronika na JU v Českých Budějovicích?

Jihočeská univerzita vyslyšela dlouhodobé volání trhu práce stěžující si na nedostatek kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných techniků v jihočeském regionu a kreditovala společně s ČVUT a společností Robert Bosch České Budějovice studijní obor Mechatronika. Hlavní myšlenkou při přípravě tohoto nového studijního oboru byla snadná uplatnitelnost jeho absolventů buď na trhu práce nebo při pokračování v dalším studiu.

Mohu čerpat nějakou podporu během studia?

Studenti mohou být na základě praxe či spolupráce se společností Robert Bosch České Budějovice zařazeni v posledních dvou ročnících studia do Stipendijního programu. Stipendijní program Bosch poskytuje možnost zúčastnit se odborných seminářů a kurzů a čerpat finanční podporu až 6.000 Kč měsíčně. Více na https://www.bosch.cz/kariera-cb .

Proč je mechatronika společným oborem JU, ČVUT a Robert Bosch České Budějovice?

Důvodem spolupráce dvou vysokých škol a výrobního podniku je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu. Přírodovědecká fakulta JU garantuje výuku v matematice, fyzice, informatice a elektrotechnice. Fakulta strojní ČVUT zajišťuje především výuku specializovaných předmětů zaměřených na strojírenství a mechatronické systémy. Odborníci ze společnosti Robert Bosch České Budějovice pak vyučují předměty zaměřené na výrobní proces. Dále umožní ve svých prostorách absolvování studentských praxí a řešení projektů v rámci bakalářských prací. Společnost Robert Bosch tímto umožňuje vzdělání svých nových potenciálních zaměstnanců.

Jaká je organizace studia?

Studium oboru Mechatronika probíhá na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a v omezené míře ve společnosti Robert Bosch České Budějovice. Výuku zajišťují vyučující z Přírodovědecké fakulty JU, Fakulty strojní ČVUT a odborníci ze společnosti Robert Bosch. Teoretická výuka je realizována v nových prostorách Přírodovědecké fakulty JU, kde bylo vybudováno výukové i vědecké zázemí včetně laboratoří elektroniky, elektrotechniky a automatizace. Prakticky orientované předměty, vyučované v prostorách společnosti Robert Bosch, seznámí studenty se současnými provozy, technologiemi i aktuálně řešenými úkoly. Součástí studijního plánu je šestitýdenní praxe absolvovaná ve vybraném podniku.

Jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia?

Mechatronika ať v prezenční nebo kombinované formě je vyučována na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a náplň studia je stejná pro obě formy. Rozdíl je ve způsobu výuky, která v kombinované formě probíhá v jednom odpoledním bloku (cca 13:00 – 20:00) jedenkrát za týden. Tyto pravidelné bloky přednášek a cvičení posluchači doplňují domácím samostudiem. Jihočeská univerzita se tak snaží vyjít vstříc pracujícím, kteří z časových důvodů nemohou absolvovat prezenční („denní“) studium. Kombinovaná forma, dříve známá jako „dálkové studium“, je primárně určena pro zaměstnance technických firem v oblasti jižních Čech, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci.

Proč je obor čtyřletý a jaké budu mít uplatnění?

Studijní plán bakalářského oboru Mechatronika byl připraven týmy odborníků JU, ČVUT a BOSCH tak, aby absolventi získali dostatečné a kvalitní vzdělaní, které jim umožní:

  • Snadno získat pozici na trhu práce ve výrobě či vývoji ve firmách profilovaných v oborech strojírenství a elektrotechniky. Dále mohou absolventi nalézt uplatnění ve výzkumných organizacích, vývojových, servisních a zkušebních střediscích, které vyžadují kvalifikované, mezioborově vzdělané pracovníky
  • Pokračovat v navazujícím studiu, např. Mechatroniky na Fakultě strojní ČVUT a získat inženýrský titul

Studium tedy obsahuje 3 roky intenzivní výuky doplněné o 4. ročník věnovaný řešení bakalářské práce aplikačního charakteru, šestitýdenní praxi a několika odborným předmětům.