3. Ročník LS 19/20


Mechatronika, 3. Ročník – zimní semestr

Rozpis výukových bloků FS ČVUT, zbylé předměty se řídí oficiálním rozvrhem ve STAGu

Rozvrh ke stažení ZDE

Pozor! Uvedené informace, především však orientační rozvrh výuky ve STAGu se může změnit. Směrodatné a závazné jsou aktuální informace ve STAGu.