Předmětová skladba Mechatronika


Předměty teoretické průpravy

Repetitorium matematiky

Matematická analýza

Lineární algebra

Fyzika a fyzikální praktika

Statistické vyhodnocení experimentálních dat

Mechanika tekutin

Termomechanika

Pružnost a pevnost

 

Předměty technického směru

Nauka o materiálech

Technická dokumentace a Solidworks

Elektronika  s praktikem

Elektrické stroje a pohony

Základy energetických přeměn

Technologie a řízení jakosti

Polymerní a nekovové materiály

Technická mechanika

 

Předměty informatiky a automatizace

Procedurální programování v C/C++

Objektové programování v C++ a C#

Snímače, detektory, čidla

Automatizace a řízení s praktikem

Navrhování mikropočítačových systémů

Computer Hardware

 

Prakticky orientované předměty

Testování v automobilovém průmyslu

Technologie zpracování polymerů

Hydraulické a pneumatické systémy

Praxe při řešení bakalářské práce

Bakalářská práce a její obhajoba