Hlavní menu Vyhledávání Hlavní obsah

Laboratoře katedry

Laboratoř optické spektroskopie

Studujeme biologické systémy fyzikálními metodami optické spektroskopie, zjm. femtosekundové časově rozlišené spektroskopie. Zaměřujeme se především na extrémně rychlé děje (stovky femtosekund až desítky pikosekund) jako je přenos energie ve fotosyntetických komplexech.

Laboratoř počítačového modelování

Modelování fyzikálních procesů na počítačích propojuje teoretické poznatky s experimentálními pozorováními.

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř elektronové mikroskopie je špičkovou laboratoří umožňujících realizaci studentům biofyzikálních a fyzikální oborů

Laboratoř elektroniky a akustiky

Laboratoř elektrotechniky a automatizace

Laboratoř mechatroniky

Laboratoř fyziky plazmatu a nanostruktur