Menu

Laboratoře UFY

Laboratoř optické spektroskopie

Studujeme biologické systémy fyzikálními metodami optické spektroskopie, zjm. femtosekundové časově rozlišené spektroskopie. Zaměřujeme se především na extrémně rychlé děje (stovky femtosekund až desítky pikosekund) jako je přenos energie ve fotosyntetických komplexech.

Více

Laboratoř fyziky plazmatu

Více

Laboratoř počítačového modelování

Modelování fyzikálních procesů na počítačích propojuje teoretické poznatky s experimentálními pozorováními.

Více

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř elektronové mikroskopie je špičkovou laboratoří umožňujících realizaci studentům biofyzikálních a fyzikální oborů

Více

Laboratoř elektroniky a akustiky

Více

Laboratoř elektrotechniky a automatizace

Více

Laboratoř mechatroniky

Více