Laboratoř optické spektroskopie

Studujeme biologické systémy fyzikálními metodami optické spektroskopie, zjm. femtosekundové časově rozlišené spektroskopie. Zaměřujeme se především na extrémně rychlé děje (stovky femtosekund až desítky pikosekund) jako je přenos energie ve fotosyntetických komplexech.


Motivace pro náš výzkum

Více

Femtosekundová pump-probe spektroskopie

Více