Motivace pro náš výzkum


Život na Zemi je bezprostředně závislý na složitém procesu – fotosyntéze – umožňující přeměnu světelné energie na chemickou, která je dále využitelná řadou dalších organismů včetně člověka. Výchozí proces fotosyntézy, sběr fotonů, probíhá v proteinových komplexech zvaných světlosběrné antény, a to neuvěřitelně rychle – jednotlivé kroky tohoto procesu se uskutečňují na časových škálách od femtosekund (10-15 s) po pikosekundy (10-12 s). Tyto děje studujeme v naší laboratoři prostřednictvím fyzikálních metod (zjm. časově rozlišená spektroskopie). Porozumění zmíněným dějům může ukázat cestu ke konstrukci „molekulárních strojů“, jež budou přeměňovat světelnou energii v dále využitelné energetické zdroje (např. molekulární vodík).