Femtosekundová pump-probe spektroskopie


Monochromatický laserový pulz (pump) selektivně excituje molekuly vzorku a polychromatický pulz (probe) umožňuje sledovat změny vyvolané excitačním pulzem. Detektor zaznamenává změny absorbce vzorku, přesněji rozdíl v absorbanci vzorku předtím ozářeného a neozářeného excitačním paprskem. Tato metoda je časově rozlišená, a to díky zpožďovací lince umístěné v dráze jednoho z paprsků, umožňující postupně měnit zpoždění mezi oběma pulzy. Zdrojem excitačního i detekčního pulzu je femtosekundový laser poskytující pulzy o délce zhruba 120 fs.

 

Praktická realizace experimentu je ovšem trochu komplikovanější, jak je vidět na obrázcích z naší laboratoře...