RNDr. František Adamec, CSc.


Odborný asistent, Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 38777 6262
E-mail: fadamec@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Optická spektroskopie, metody nízkoteplotní laserové spektroskopie, v současnosti především metody fluorescenční mikroskopie a singl molekulární spektroskopie a aplikace těchto metod ke studiu struktur a funkcí membránových pigment proteinových komplexů.

Vzdělání:

1983-1988 studium oboru biofyzika a chemická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Diplomová práce: Měření dob života fluorescence porfirinů. Vedoucí práce: RNDr. Milan Ambrož, CSc.

1990-1993 postgraduální studium na katedře chemické fyziky Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovi v Praze
Disertační práce: Nízkoteplotní spektroskopie vysokého rozlišení-hole burning- ftalocyaninových vrstev
Langmuir-Blodgettové. Školitel: RNDr. Jan Hála, CSc.

Zaměstnání:

1993-1994 asistent na katedře chemické fyziky, MFF UK v Praze

1995 vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie a  elektrochemie J. Heyrovského ČAV v Praze.

1996 - 1998 programátor oddělení informačních technologií ING Nationale-Nederlanden v Praze

1999 - 2001 asistent na katedře matematiky,  fyziky a chemie Biologické fakulty  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2002 - 2004 vědecký pracovník ve společné Laboratoři  aplikované fotobiologie & Bio-Imagingu,  Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ústavu ekologie krajiny ČAV

2005 - 2011 vědecký pracovník oddělení fotosynthesy Ústavu fyzikální biologie Jihočeské  univerzity v Českých Budějovicích

2011 odborný asistent Katedry fyziky Jihočeské  univerzity v Českých Budějovicích

Zkušenosti ze zahraničí:

1993 stáž zaměřená na měření časově rozlišené fluorescence, Department of biophysics, Wagenningen University, Nederland, grant Tempus.

Pedagogická činnost:

1999 - 2001 Fyzika pro biology

2011 Fyzika pro chemiky I a II