Mgr. Martin Čada, Ph.D.

odborný asistent


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Tel.:   +420 266052995
E-mail: mcada@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Fyzika nízkoteplotního plazmatu, diagnostika plazmatu, depozice tenkých vrstev, vakuová technika

Vzdělání:

2000 - 2004  Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

                   titul: Ph.D.

                   disertační práce: Studium parametrů plazmatu v nízkotlakém plazma-chemickém reaktoru

1995 - 2000  Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

                   titul: Mgr.

                   diplomová práce: Diagnostika plazmata v plazma-chemickém reaktoru se supersonickou tryskou

Zaměstnání:

1/10/1998 – 30/9/2004   Odd. vícevrstvých struktur, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., odborný VŠ pracovník

1/10/2004 – 31/12/2008  Odd. nízkoteplotního plazmatu, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., postdoc

1/10/2008 – současnost   odborný asistent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

1/1/2009 – 31/12/2014   Odd. nízkoteplotního plazmatu, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník

1/1/2015 – současnost    Odd. nízkoteplotního plazmatu, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník

Zahraniční stáže:

10/2002               jeden týden na EMA University of Greifswald (DE) v rámci projektu Copernicus

3/2005 – 4/2007  Department of Electrical Engineering and Electronics, University of Liverpool (UK). Senior research assistant, Post-doctoral position at the Technological Plasmas Research Group (head: Prof. J.W. Bradley)

2007 – 2013         EMA University of Greifswald (DE), celkově přibližně 3 měsíce, prof. R. Hippler

Pedagogické aktivity:

LS 2008/2009 – LS 2012/2013 přednáška předmětu „Fyzika pro biology“ (2/1) na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ZS 2013/2014 – současnost     přednáška a cvičení předmětu „Statistické vyhodnocování experimentálních dat” (2/1) na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od roku 2010 jsem byl vedoucím 3 úspěšně obhájených bakalářských prací na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ocenění:

Prémie Otto Wichterle pro mladé vědce udělena v roce 2011.

Řešené projekty:

2008-2010 GAAV KJB100100805 „Diagnostika pulzního plazmatu generovaného v systémech s plasmovými kanály určených pro technologické aplikace depozice tenkých vrstev“ – řešitel; hodnocení: splněno s vynikajícími výsledky

2009-2011 GAČR 202/09/P159 „Výzkum parametrů nízkoteplotního plazmatu v systémech planárního magnetronu, systémů s dutými katodami a mikrovlnného surfatronu“ – řešitel; hodnocení: vynikající

2011-2013 GAČR P205/11/0386 „Pokročilý experimentální výzkum výbojových zdrojů plazmatu použitých pro přípravu nanostrukturovaných tenkých vrstev“ – spoluřešitel, hodnocení: vynikající výsledky

2012-2013 MŠMT LD12002 „Výzkum hybridních HiPIMS systémů určených pro depozice nanostrukturovaných tenkých vrstev“ – řešitel, hodnocení: vynikající výsledky

2015-2017 GAČR 15-00863S „Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace“ – spoluřešitel

Člen management committee COST akce MP0804 za Českou republiku v letech 2011-2013.

Publikační výstupy:

Autorem nebo spoluautorem 74 originálních recenzovaných vědeckých publikací (z toho 61 v impaktovaných časopisech), 14 příspěvků v konferenčních sbornících, 10 užitných vzorů, 3 českých patentů. Pravidelná účast na mezinárodních konferencích s příspěvky ve formě přednášky případně posteru. Podle WOS 551 citací (z toho 411 bez auto-citací). Hirsch index: 14.