Menu

RNDr. Milan Durchan, CSc.

Laboratoř optické spektroskopie Ústavu fyziky PřF JU

Konzultační hodiny

Kontakt: +420 608 713 742

Více

Publikační činnost

Více

Životopis

Vzdělání, odborné zaměření, osobní data

Více