RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.


Dr. Z. Futera

Odborný asistent

Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C, 2. patro, místnost 015

Tel.: +420 38 777 6260
Email: zfutera@prf.jcu.cz

Odborné zaměření a vědecká činnost

  • Počítačové simulace molekulárních systémů 
  • Kombinované molekulárně mechanické a kvantově mechanické (QM/MM) výpočty
  • Teorie hustotních funkcionálů (DFT) a její aplikace
  • Elektronový transport 

Grantové projekty

  • GAČR 20-02067Y - Přenos elektrického náboje na nabitých heterogenních rozhraních s redoxními metaloproteiny (řešitel, PřF JU)

Publikační činnost

Pedagogická činnost

  • UFY/FYZ1 - Fyzika I
  • UFY/SEF1 - Seminář z mechaniky a molekulové fyziky
  • UFY/ZPC - Základy programování v jazyce C
  • UFY/OPC - Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++

Témata kvalifikačních prací