doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 261, +420 603 564 559
E-mail:  pjelinek@prf.jcu.cz


Pracovní pozice

Vedoucí katedry fyziky (únor 2017 - dosud)
Proděkan pro rozvoj a zahraničí (duben 2019 - dosud)


Akademická kvalifikace

doc. - PřF MU Brno, Teoretická fyzika a astrofyzika, 2017

RNDr. - MFF UK Praha, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, 2007

Ph.D. - MFF UK Praha, Matematické a počítačové modelování, 2007


Studijní a pracovní pobyty

červen 1999  (7 dní) Johannes Kepler Universitaet, Linz, Rakousko

říjen 2005 – únor 2006 (5 měsíců) Ghent University, Faculty of Engineering, Department of Applied Physics, Gent, Belgie. 

říjen 2009  - září 2010 (12 měsíců) University of Vienna, Institute of Astronomy, Vídeň, Rakousko.

říjen 2010 - červen 2019 (3.5 měsíce) opakované pobyty - Maria Curie-Skłodowska University in LublinFaculty of Mathematics, Physics and Computer Science, Department of Theoretical Physics, Lublin, Polsko

červenec 2013 - říjen 2018 (1 měsíc) opakované pobyty - Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Stará Lesná, Slovensko

březen 2014 (1 měsíc) Institute of Solar-Terrestrial Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Rusko

březen 2015 - květen 2015 (3 měsíce) KU Leuven, Department of MathematicsCentre for mathematical Plasma-Astrophysics, Leuven, Belgie

červen 2015 - červenec 2015 (1 měsíc) Pulkovo Observatory of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Rusko

červen 2019 - říjen 2021  (3 týdny) Wroclaw University, Astronomical Institute, Wroclaw, Polsko


Zaměstnání

2002 - 2008 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, odborný asistent

2006 - 2008 Fyzikální ústav AV ČR Praha, Oddělení nízkoteplotního plazmatu, vědecký pracovník

2007 - 2016 Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Sluneční oddělení, vědecký pracovník

2009 - 2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakultaKatedra fyziky, odborný asistent

2017 - dosud Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Sluneční oddělení (spolupráce na řešení některých problémů z oblasti sluneční fyziky, MHD simulace,...)

2017 - dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakultaKatedra fyziky, docent (listopad 2017)


Odborné zaměření a vědecká činnost:

Astronomie a astrofyzika
Sluneční fyzika
Numerické simulace procesů ve sluneční koróně
Magnetohydrodynamika
Vlny a oscilace ve sluneční koróně - impulzivně generované vlny a "wave trains" ve slunečních koronálních smyčkách
Ohřev vyšších vrstev sluneční atmosféry


Granty a projekty:


Probíhající:

GAČR 21-16508J  mezinárodní bilaterální projekt Grantové agentury České republiky (2021-2023) (řešitel, PřF JU)


Ukončené:

Waves in expanding magnetic flux tubes embedded in the solar atmosphere, Mobility MŠMT ČR, projekt 8J18AT031, spolupráce JU a Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko (2018-2019) (řešitel, PřF JU)

GAČR 16-13277S – Grant Grantové agentury České republiky (2016-2018) (řešitel, PřF JU)

GAČR 209/12/0103 – Grant Grantové agentury České republiky (2012-2016) (člen řešitelského týmu, AsÚ AV ČR Ondřejov)

FP7–PIRSES–GA–2011–295272, Radiophysics of the Sun (2012-2016) (člen týmu, AsÚ AV ČR Ondřejov)

ISSI project - MHD Oscillations in the Solar Corona and Earth’s Magnetosphere: Towards Consolidated Understanding, (2013-2015) (člen týmu, PŕF JU)

GAČR 205/11/0386 – Grant Grantové agentury České republiky (2011-2012) (člen řešitelského týmu, PřF JU)

GAČR 209/10/1680 – Grant Grantové agentury České republiky (2010-2012)  (spoluřešitel, PřF JU)

GAČR 202/03/H162 – Grant Grantové agentury České republiky (člen řešitelského týmu, MFF UK)

MSM 124100004 Grant Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy (člen řešitelského týmu, MFF UK)

GAUK – 296/2004 – Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (člen řešitelského týmu, MFF UK)

GAUK – 220/2006 – Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (člen řešitelského týmu, MFF UK)

KAN 101 120 701 – Výzkumný záměr AV ČR - Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace  (člen řešitelského týmu, PF JU)


Další aktivity:

Člen Local Organizing Comitee (LOC), Lublin Radiosun Workshop/Summer School 2014, UMCS, Lublin, Polsko, 26.5.-30.5.2014

Hlavní přednášející na letní škole "Magnetohydrodynamika v astrofyzice", AsÚ SAV Tatranská Lomnica, Slovensko, 18.8.-22.8.2014

Člen Local Organizing Comitee (LOC), School/Symposium for Space Simulations (ISSS), Praha, Česká republika, 3.7. - 10.7.2015

Předseda LOC, Radiosun Workshop/Summer School 2016, PřF JU, České Budějovice, Česká republika, 23.-27.5.2016

Individuální člen Mezinárodní astronomické unie (IAU) od roku 2018


Pedagogická činnost:

Výuka v ZS
UFY/AST - Astronomie a astrofyzika
UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika
UFY/TRP - Teorie relativity a pole
UFY/210 - Planetární geografie
Přednášky ze sluneční fyziky a magnetohydrodynamiky v rámci předmětu Vybrané kapitoly z astrofyziky pro Ph.D. studenty ÚTFA PřF MU v Brně

Výuka v LS
UFY/PFM - Počítačová fyzika - počítačové modelování