RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.


Katedra Fyziky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita

Telefon: +420 606 037 262

E-mail: jkratochvil@prf.jcu.cz

Volební program do akademického senátu

Vědecké zaměření:

 • Nanomateriály
 • Nanočástice
 • Nanostruktury
 • Fyzika povrchů a rozhraní
 • Biofyzika
 • Fyzika pevných látek

Ocenění/Úspěchy:

2021: Vybrán mezi několik desítek finalistů extrémě prestižního  "Schmidt Science Fellowship" programu pro novou generaci vědeckých lídrů

2020: Laureát ceny "Česká Hlava" - Cena Doctorandus za technické vědy - za výzkum nanomateriálů pro biolékařské aplikace.

2019: Vybrán jako vynikající mladý vědec na setkání "Lindau Nobel Laureate Meeting s 39 laureáty Nobelovy ceny

2019: "Best Oral Presentation", ocenění za druhou nejlepší přednášku na konferenci International Symposium of Plasma Chemistry

2018: Výherce ocenění "Young Scientist Award" vydaného Evropskou společností pro Materiálový výzkum

2018: Stipendium za Významnou publikační aktivitu na Matematicko-Fyzikální fakultě Karlovy Univerzity

2017: Výherce ocenění "Michael Cantarel Student Grant" vydaného Francouzskou vakuovou společností

2016: "Best Master Student Paper Award", čestné uznání vydané děkanem Karlovy Univerzity

2015: Výherce v soutěži "Mobilní aplikace roku", v kategorii hry (programování), 2015

1998: Mistr Čech v šachu do 10 let :)

Vědecké skóre (14.1.2021):

 • H-index: 10 (Scopus)
 • Vědecké články: 28 (8x jako první autor)
 • Citace: 249 (Scopus)
 • Konference: 19 (1x keynote, 11x přednáška, 3x plakát, 2x konferenční sborník jako první autor)
 • Viz MŮJ PROFIL NA RESEARCHGATE

Nabízené diplomové a bakalářské práce:

 • Na základě společné diskuze můžeme zvolit téma práce, které vyhovuje jak vám, tak současně řešeným vědeckým projektům. Neváhejte mě kontaktovat emailem.

Běžící vědecké projekty:

 • Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál (Projekt zaměřený na COVID-19)
 • Laserový nano -tisk z plazmonických nanočástic připravených pomocí plynně agregačního zdroje

Výuka:

 • Fyzika pevných látek
 • Fyzikální praktikum I: Mechanika a termika
 • Fyzika II: Elektřina a magnetismus
 • Seminář Katedry fyziky

Vzdělání:

2016 - 2020: Karlova Univerzita

 • Doktorský titul ve Fyzice
  Obor: Biofyzika, Chemická a makromolekulární fyzika 
  Disertace: Nanostrukturované povrchy pro biomedicínské aplikace

2012 - 2015: Karlova Univerzita

 • Magisterský titul s vyznamenáním ve fyzice
  Obor: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 
  Diplomová práce: Depozice nanokompozitních tenkých vrstev

2009-2012: Karlova Univerzita

 • Bakalářský titul ve fyzice
  Obor: Obecná fyzika 
  Bakalářská práce: Příprava kovových nanoklastrů a jejich charakterizace

Ostatní dovednosti (profesionální úroveň):

 • Vývoj mobilních aplikací
 • Vývoj webových aplikací (Html, javascript, PHP)
 • Počítačová grafika (Inkscape)
 • Programování (Java, Cpp)