Mgr. Jiří Kratochvíl


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 606 037 262
E-mail: kratji@seznam.cz

Odborné zaměření:

 • Fyzika tenkých vrstev, fyzika kondenzovaného stavu, biofyzika a chemická fyzika
 • Plazmové depoziční procesy: magnetronové naprašování, plazmová polymerace, tvorba nanočástic pomocí plynně agregačních nanočásticových zdrojů

Výuka:

 • Fyzika pevných látek
 • Software pro vědeckotechnické výpočty
 • Seminář Ústavu fyziky a biofyziky
 • Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS

Vědecké skóre:

 • H-index: 6
 • Publikace: 13
 • Citace: 79
 • Konference: 7

Vzdělání:

2016 - Now: Karlova Univerzita

 • Probíhající doktorské studium oboru: Biofyzika, Chemická a Makromolekulární Fyzika

2012 - 2015: Karlova Univerzita         

 • Magisterský titul s vyznamenáním v oboru: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

2009-2012: Karlova Univerzita

 • Bakalářský titul v oboru Obecná fyzika

Ocenění:

2018: Ocenění Europian Materials Research Society "Young Scientist Award"

2017: Ocenění French Vacuum Society “Michel Cantarel Student Grant"

2015: Honorable Mention v soutěži Best Student Paper Award

Další dovednosti na profesionální úrovni:

 • Vývoj mobilních aplikací (Android)
 • Vývoj webových aplikací (html, javascript, php)
 • Počítačová grafika (Inkscape)
 • Programování: Java, Cpp