Životopis

Vzdělání, odborné zaměření, osobní data


Milan Durchan 

Xanthonema debileMilan Durchan
Odborný  asistent Laboratoře optické spektroskopie
Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice; telefon: +420 387776265, durchan@umbr.cas.cz

Odborné zaměření:

Biofyzika fotosyntézy, fyzika excitovaných stavů, femtosekundová absorpční spektroskopie, fluorescenční techniky, chiroptické metody ve fyziologii rostlin, ekofyziologie rostlin, fyziologická – fotosyntetická odezva rostlin na stresové podmínky. Popularizace vědy.

Vzdělání:

1985 absolvent studijního oboru Biofyzika a chemická fyzika na Fyzikálním ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Diplomová práce: Kinetika růstu monokrystalů síranu adeninu, vedoucí práce: RNDr. Jana Zachová, CSc.
1992 absolvent vědecké výchovy v oboru Fyziologie rostlin, ÚEB ČSAV Praha, IB AN Moskva, ÚMBR AV ČR České Budějovice
Disertační práce: NADPH-protochlorofylid oxidoreduktáza a její fotoprodukty, školitelé: RNDr. Zdeněk Šesták, CSc.; akademik Alexandr Ab. Krasnovskij

Zaměstnání:

1986–1988 stáž na odd. fyziologie fotosyntézy a vodního provozu, Ústav experimentální botaniky, ČSAV, Praha
1988–1991 interní aspirantura na odd. fotosyntézy, Ústav molekulární biologie rostlin, AV ČR, České Budějovice
1992–dosud z počátku na plný, později (od r.1995) na částečný úvazek, vědecký pracovník Biologického centra, AV ČR, České Budějovice
1995–dosud odborný asistent na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (laboratoř biomembrán, skup. dr. D. Štyse; ÚFB, skup. prof. T. Polívky)

Zámek Nové HradyZkušenosti ze zahraničí:

1989, 1990-1991 celkem 15 měsíců, Lab. fotobiochimii, Institut biochimii im. A.N. Bacha, Moskva
1995 KNAW stipendium, Fac. der Natuur. en Sterrenkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
1995 DAAD stipendium, Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften, Universität Würzburg

Pedagogická činnost:

Optická spektroskopie (UFY/778, OPS), Vybrané kapitoly z biofyziky (UFY/761, VKB), Fyzikální praktikum III Optika (UFY/FPR3, FPR3K).
V minulosti Základy technické ruštiny, některé přednášky v kurzech Fyzika III, Kvantová teorie II, Biofyzikální metody v biochemii.

Popularizační činnost:

Zhruba 15-20 let zkušeností s popularizací fyziky, fyziologie rostlin a s bojem proti dnešnímu irracionalismu (přednášky pro středoškolské pedagogy, popularizační přednášky pro studenty v rámci např. Týdne vědy a techniky, apod.). Letní školy na zámku v Nových Hradech. Absolvent kurzu Vzdělávání popularizátorů vědy (projekt Otevřená věda IV, AV ČR), 2014.

Osobní data:

* 7.7.1961 v Domažlicích
národnost: česká 
stav: ženatý, syn (*1990); manželka: ing. Piskunova Natalja P., CSc. (lab. mol. biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice, a.s.)
jazyky: čeština (mateřský), ruština (velmi dobrá úroveň), angličtina, němčina (pouze pasivní znalost).