Ing. Helena Poláková, Ph.D.


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 262
E-mail: hpolakova@prf.jcu.cz

Odborné zaměření a vědecká činnost:

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, depozice tenkých nanokompozitních a nanokrystalických vrstev pomocí magnetronového naprašování

Životopis:

1974          Narozena v Domažlicích
1992-1997  Vysokoškolské studium (Ing.)
                Obor studia: Matematicko-fyzikální inženýrství
                Specializace: Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie
                Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Česká Republika
                Téma diplomové práce: Povrchové vrstvy vytvářené kombinací fyzikální depozice a plazmové nitridace
19
97-2001  Postgraduální doktorandské studium (Ph.D.)
                Obor studia: Fyzika Plazmatu a tenkých vrstev
                Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Česká Republika
                Název disertační práce: Vytváření tenkých nanokompozitních vrstev Ti-Si-N a Zr-Y-N magnetronovým naprašováním
2001-2009  Odborný asistent na katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd Zápaadočeské university v Plzni (od 1.10.2002 na rodičovské dovolené)
2009–2011  Vědecký pracovník v Ústavu fyzikální biologie JU na Nových Hradech
2012-         Odborný asistent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta JU

Granty:


           GAČR 205/11/0386 – Grant Grantové agentury České republiky  (člen řešitelského týmu za PřF JU)

           GAČR 106/96/K245 – Grant Grantové agentury České republiky (člen řešitelského týmu)       

           VS 96059 - Grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (člen řešitelského týmu)

           ME 173 - Grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (člen řešitelského týmu)

           GAČR 106/02/D095 – Grant Grantové agentury České republiky (navrhovatel schváleného postdoktorského grantu-nebyl realizován z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou )

            MSM 235200002 - výzkumný záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (člen týmu)

Pedagogická činnost:

  • Studijní materiály k přednáškám

Výuka v ZS
UFY/FYZ1 - Fyzika I. -cvičení- Mechanika, molekulová fyzika a termika

Výuka v LS

UFY/UFP - Úvod do fyziky plazmatu

UFY/FPR1 - Fyzikální praktikum I