Ostatní aktivity


Semináře na VŠ a vědeckých pracovištích:
2008           Forschungzentrum Karlsruhe, Německo: „Molecular dynamics simulations of the rutile/aqueous-solution interface”
2008           Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Ústav teoretické fyziky: „Počítačové simulace rozhraní pevná látka-kapalina“
2008           Pedagogická fakulta JU, Katedra fyziky: „Počítačové simulace rozhraní pevná látka-kapalina“
2008           Přírodovědecká fakulta JU, Katedra fyziky: „Počítačové simulace rozhraní pevná látka-kapalina“
2008           Nové Hrady, Ústav fyzikální biologie JU, Letní akademický kurz, Schola ludus: „Molecular dynamics simulations of  water and ions interacting with mineral surfaces”
2008           Osaka University, Japonsko: „Computer simulations of the solid-liquid interface“
2009           Nové Hrady, Ústav fyzikální biologie JU, Letní akademický kurz, Schola ludus: "Computer Simulations of Ions and Biomolecules Interacting with Mineral Surfaces"
2010           Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav petrologie a strukturní geologie: „Computer simulations of solid-liquid interface”
2010           Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, katedra fyziky: „Počítačové simulace rozhraní kapalina-pevná látka”
2012           Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem: „Počítačové simulace rozhraní pevná látka - kapalina”
2018           Université d’Evry val d’Essonne, Francie: „Computer simulations of solid-liquid interfaces”

Semináře a přednášky pro středoškoláky:
2009           Gymnázium Jírovcova, ČB: Přehled možností studia na PřF JU, činnosti Katedry fyziky, počítačové simulace
2009           Zadov, soustředění řešitelů Matematické olympiády: „Počítačové simulace: třetí cesta k poznání”
2011           Gymnázium Jírovcova, ČB: "Přehled činnosti Katedry fyziky PřF JU"
2011           Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB: "Přehled činnosti Katedry fyziky PřF JU", "Zobrazovací metody ve zdravotnictví"
2012           VOŠ COP Sezimovo Ústí: „Přehled činnosti Katedry fyziky PřF JU”
2012           Zadov, soustředění řešitelů Matematické olympiády: „Počítačové simulace: třetí cesta k poznání”
2014           Gymnázium Jírovcova, ČB: "Přehled činnosti Katedry fyziky PřF JU"
2014           Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB: „Počítačové simulace: třetí cesta k poznání”
2015           SZŠ Husova, ČB: „Zobrazovací metody ve zdravotnictví”

Oponentní činnost:
Posuzovatel grantových návrhů (GA ČR, MŠMT)
2009           Oponentura disertačních prací, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. Labem, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium „Počítačové metody ve vědě a technice“
                   Mgr. Filipa Moučky: „Molecular simulation methods: recent problems and applications“
                   Mgr. Michaela Rouhy: „Towards a molecular theory of liquid mixtures“
2010           Oponentura magisterské práce Bc. Viktor Babjak: "Morfologie dvoukomponentních povrchových struktur", ÚTF MFF UK Praha
2011           Oponentura magisterské práce Bc. Martina Matěnová: "Studium interakce membránových proteinů na molekulární úrovni pomocí silové spektroskopie, optické spektroskopie a metod výpočetní biochemie", ÚFY PřF JU České Budějovice
2016          Oponentura magisterské práce Bc. Tomáš Martinek: "Ion pairing in biologically relevant aqueous systems", ÚFCH VŠCHT Praha

Členství v komisích doktorských SZZ Biofyzika:
1. 7. 2011 Natalia Kulik
14. 10. 2011 Morteza Khabiri
18. 1. 2012 Alexander Dulebo
17. 2. 2012 Alexandr Popkov
5. 4. 2013 Žofie Sovová
7. 6. 2013 Hana Medová
19. 12. 2013 Maren Pflüeger
19. 12. 2013 Václav Šlouf
7. 5. 2014 Alexey Bondar
28. 11. 2014 MSc. Vasilina Zayats (obhajoba disertace)
28. 11. 2014 MSc. Oksana Degtjarik (obhajoba disertace)
30. 1. 2015 Mgr. David Šebela
30. 1. 2015 Mgr. Katsiarina Tratsiak
30. 1. 2015 Mgr. Hanna Huryna
18. 12. 2015 MSc. Katsiaryna Shamayeva
15. 1. 2016 Mgr. Aliaksander Pautsina (obhajoba disertace)
15. 1. 2016 Mgr. Tomáš Náhlík (obhajoba disertace)
17. 6. 2016 MSc. José Romel F. Malapascua
26. 9. 2016 Ekaterina Sviridova (obhajoba disertace)

Členství v habilitačních komisích:
2014    PřF UK Praha, obor fyzikální chemie, RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
2015    MFF UK Praha, obor teoretická fyzika, Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.
2015    MFF UK Praha, obor fyzika molekulárních a biologických struktur, RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
2016    PřF UJEP, obor aplikovaná fyzika, RNDr. Filip Moučka, Ph.D.

Recenzní činnost:
Přemysl Záškodný: "Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii)", Avenira Stiftung, 2005
Ivo Nezbeda: "The art of molecular simulations: From principles to applications", J. E. Purkyně University, 2007

Členství v dalších orgánech:
2013-2017    Člen panelu P208 - Chemická fyzika a fyzikální chemie, GA ČR
2012-             Člen Vědecké rady PřF JU
2012-             Člen Oborové rady doktorského oboru Biofyzika, PřF JU