Vedení studentských prací


Středoškolská odborná činnost (SOČ)

2011-2013 Jiří Guth: „Počítačové simulace interakcí organické hmoty s křemenným povrchem“, Gymnázium Jírovcova, České Budějovice (vítězství v sekci Fyzika v KK SOČ, 7. místo v celostátním kole, Cena Učené společnosti ČR)

 Bakalářské práce

2005-2006 Martina Hedvíková: „Audiometrie osob se zhoršeným sluchem“, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2005-2006 Petra Hanzlíčková: „Komplexní audiometrická měření“, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2006-2008 Anna Ambrožová: „Neinvazivní léčba tinnitu“, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2009-2011 Lucie Krohová: „Software pro zobrazování molekulárních struktur", Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2009-2011 Jan Konečný: „Počítačové zpracování tomografických dat", Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2009-2011 Kristýna Šilhavá: „Software pro molekulární dynamiku", Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor Biofyzika a zdravotnická technika

2010-2011 Petr Thierbach: "Radarové měřiče rychlosti používané v ČR", Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Měřicí a výpočetní technika

2010-2012 Karel Kubíček: „Měření hluku hlukoměry“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Měřicí a výpočetní technika

2011-2012 Hana Barvíková: „Interakce organických látek s minerálními povrchy“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Měřicí a výpočetní technika

2011-2012 Aleš Svoboda: „Výpočty na grafických kartách“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Měřicí a výpočetní technika

2012-2013 Tomáš Krejsa: „ Programování výpočtů na grafických kartách“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná informatika

Magisterské práce

2009-2011 Bc. Hynek Hanke: „Molekulární simulace rozhraní voda – rutil", MFF UK Praha, obor Biofyzika a chemická fyzika

2012-2014 Bc. Hana Barvíková: „Studium interakcí organické hmoty a jejích složek pomocí molekulární dynamiky“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika

2014-2016 Bc. Tomáš Krejsa: „Využití GPU v programu Gromacs", Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná informatika

2020-         Bc. Patrik Musil: „Výpočet vibračních SFG spekter z molekulárně dynamických simulací", Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzikální měření a modelování

Disertační práce

2009-2013 Mgr. Stanislav Pařez: „Počítačové simulace rozhraní pevných látek a kapalin“, VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, obor Fyzikální chemie

2010-2016 Ing. Ondřej Kroutil: „Molecular modeling of biomolecules – surface interactions“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika

2016-2020 MSc. Denys Biriukov: „Application of Electronic Continuum Correction to Molecular Simulations of Nano/Bio Interfaces“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika

2018-         Mgr. Lydie Plačková: Počítačové modelování elektrokinetických jevů“, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika

Letní akademický kurz, Schola ludus

2009        Andrei Lapitski: „Computer simulations of biomolecules interacting with mineral surfaces“