Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

tel. +420 38777 6262
E-mail: sloufv00@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Časově rozlišená spektroskopie

 

Zaměstnání:

2009-            odborný asistent

                            Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                                               

                                 Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky (2009-)       

                                 Ústav fyzikální biologie (2009-2011)

2011-            učitel fyziky

                             Biskupské gymnázium J. N. Neumanna

 

Vzdělání:

2013 Ph.D.   Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích                          

                         obor: Biofyzika

2010 Mgr.    Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích                          

                         obor: Učitelství biologie pro střední školy               

2010 Mgr.    Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích               

                        obor: Učitelství fyziky pro střední školy

2009 Mgr.    Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

                         obor: Biofyzika

2007  Bc.      Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích      

                         obor: Biofyzika