doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 269
E-mail: stranak@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí, aplikovaný výzkum plazmových depozičních procesů, depozice tenkých funkčních vrstev, formování nanočástic a clusterů, diagnostika plazmatu a tenkých vrstev.

Profesní životopis:

(2012) doc.    Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta                              

                         obor: Aplikovaná fyzika               

(2007) Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta               

                        obor: Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

(2006) RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

                         obor: Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

(2001)  Mgr.  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích      

                         obor: učitelství pro základní a střední školu

 

Zaměstnání:

(2002 - dosud)  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, (Česká republika)                                               

                            Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky (2008 - dosud)       

                             Pedagogická fakulta, katedra fyziky (2002-2008)

(2006 - dosud)  Akademie věd ČR, (Česká republika)

                               Fyzikální ústav, v.v.i., (částečný úvazek, vědecký pracovník)

(2007 - 2013)    E-M-A Universität Greifswald, (Německo)

                                Institut für Physik (vědecký pracovník)