Hlavní menu Vyhledávání Hlavní obsah

Student

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce. V akademickém roce 2021/21 bude otevřen první ročník pro denní studium, pro kombinovanou formu studia otevřen nebude.

Fyzikální měření a modelování

Doktorské studium Biofyzika

Rozvrh

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací

Příklady obhájených kvalifikačních prací

E-learningové kurzy, výukové materiály a informace o bakalářských pracích UFY na moodle.prf.jcu.cz

Otázky k bakalářským SZZ a magisterským SZZ FMM

Měřící a automatizační technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a automatizační technika, denní i kombinovaná formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce, odkazy na studijní opory a na informační systémy naší univerzity.

Opory MAT

Studijní opory oboru Měřící a automatizační technika.