Menu

Student

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.

Více

Mechatronika (akreditace platná do 31.8.2019)

Více

Fyzikální měření a modelování

Více

Doktorské studium Biofyzika

Více

Rozvrh

Více

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací

Více

Příklady obhájených diplomových prací

Více

E-learningové kurzy, výukové materiály a informace o bakalářských pracích UFY na moodle.prf.jcu.cz

Více

Otázky k bakalářským SZZ a magisterským SZZ FMM

Více

Měřící a automatizační technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a automatizační technika, denní i kombinovaná formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce, odkazy na studijní opory a na informační systémy naší univerzity.

Více

Opory MAT

Studijní opory oboru Měřící a automatizační technika.

Více