Hlavní menu Vyhledávání Hlavní obsah

Student

Měřicí a výpočetní technika

Aktuální informace o výuce pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika. V roce 2021/22 bude standardně otevřen první ročník pro denní studium. Kombinovaná forma studia již nebude otevírána..

Fyzikální měření a modelování

Doktorské studium Biofyzika

Rozvrh

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací

Příklady obhájených kvalifikačních prací

E-learningové kurzy, výukové materiály a informace o bakalářských pracích UFY na moodle.prf.jcu.cz

Otázky k bakalářským SZZ a magisterským SZZ FMM

Měřící a automatizační technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a automatizační technika, denní i kombinovaná formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce, odkazy na studijní opory a na informační systémy naší univerzity.

Opory MAT

Studijní opory oboru Měřící a automatizační technika.