Měřící a automatizační technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a automatizační technika, denní i kombinovaná formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce, odkazy na studijní opory a na informační systémy naší univerzity.


Měřící a automatizační technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a automatizační technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.