Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

 Ve vašem druhém ročníku, v akademickém roce 2018/19, bude povinný předmět Elektronika vyučovat dr. Hubička. Proto je nezbytné:
1) Místo kurzu "Elektronika UFY/ELN resp. UFY/ELND1" si zapište kurz
"Elektronika s kódem UFY/EKA resp. UFY/EKAK".

2) Elektronika poběží úterky liché týdny. Zapište si proto cvičení Architektura počítačů UAI/682 na sudé týdny.

 Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/OPCK Objektové programování C++, Fesl
nahrazeno kurzem
UAI/735K Procedurální programování v C/C++ pro KS, Fesl
(beží ve stejný čas jako UAI/735)
Normální dle rozvrhu
(středy 18:30-20:00, učebna C2, budova C)
Případné změny v rozvrhu plus termín cvičení se studenty dojedná vyučující
UFY FPR1K, Fyzikální praktikum I pro KS, Poláková Bloková výuka proběhla
UMB/565K  Matematická analýza II. pro KS, Eisner Normální dle rozvrhu
UFY FYZ2K, Fyzika II. pro KS, Straňák

Normální dle rozvrhu
KFY TDOD, Technická dokumentace, Veselý

Bloková výuka proběhla
KFY TMED, Technická mechanika, Veselý Bloková výuka proběhla
UFY UFYK, Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS, Kratochvíl Bloková výuka proběhla

 


V akademickém roce 2018/19, bude povinný předmět Elektronika vyučovat dr. Hubička. Proto je nezbytné:
1) Místo kurzu "Elektronika UFY/ELN resp. UFY/ELND1" si zapište kurz
"Elektronika s kódem UFY/EKA resp. UFY/EKAK".

2) Elektronika poběží úterky liché týdny. Zapište si proto cvičení Architektura počítačů UAI/682 na sudé týdny.

Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY ELND2, Elektronika II., Adámek

Normální dle rozvrhu jako
KFY/ELNB1
(úterky 14:00-16:16)
UAI 609 , Computer Hardware, Novák

Normální dle rozvrhu
(úterky, 17:00-20:00)
UFY/BPRK a UFY/BPR Bezpečnostní předpisy, Sviták Bloková výuka proběhla
UFY FPR3K, Fyzikální praktikum III pro KS, Durchan

Bloková dr. Durchan je v kontaktu se studenty ohledně termínu
UFY FYZ4K, Fyzika IV. pro KS, Fuciman

Bloková kurz běžíVýuka běží dle rozvrhu.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRX Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Formulář pro uznání UFY/PRXK Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.


Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY AUTD2, Automatizace a řízení II., Šerý

Normální Dle rozvrhu
UFY PRXK, Praxe pro KS, Ptáček Individuální viz. instrukce výše
UFY EMAK, Ekonomika a marketing pro KS, Čejka

Bloková výuka proběhla
FBI 891, Bakal. diplomová praxe II.,

Individuální Ve spolupráce s vedoucím bc. práce


 
 

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.