Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

  • Výuka kurzu Jaderná energetika UFY/JAE (UFY/JAED) proběhne v sobotu  24.11. Sraz v 8:00 před informačním centrem Jaderné elektrárny Temelín.

  • Výuka v zimním semestru 2018/2019 probíhá 1.10.18-21.12.18 a 7.1.19 až 11.1.2019.

  • Probíhá plánování termínů blokové výuky, zejména pro studenty kombinované formy studia. Sledujte pozorně níže uvedené tabulky s předměty.

  • Výchozím informačním zdrojem o rozvrhu a zapsaných předmětech je STAG

  Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Jelínek normální viz. rozvrh
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová bloková středa 19.9.2018, od 13:15 do 14:15, Branišovská ul., počítačová studovna v 1. patře AK.
Studenty si ing Vorlová vyzvedne u
infopultu (recepce) v přízemí knihovny
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner normální viz. rozvrh
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner bloková středa 19.9.2018 a středa 26.9.2018, od 14:30 do 18:30, Branišovská ul., budova C, místnost C2.
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová individuální studenti dostanou během zápisu informace o způsobu absolvování
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík bloková Výuka proběhne 24.11.2018 od 9,00 do cca 16,00 h v místnosti B7 v budově B
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer normální viz. rozvrh

 


V akademickém roce 2018/19, bude povinný předmět Elektronika vyučovat dr. Hubička. Proto je nezbytné:
1) Místo kurzu "Elektronika UFY/ELN resp. UFY/ELND1" si zapište kurz
"Elektronika s kódem UFY/EKA1 resp. UFY/EKA1K".

2) Elektronika poběží úterky liché týdny. Zapište si proto cvičení Architektura počítačů UAI/682 na sudé týdny.

Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná další bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala

normální viz. rozvrh
UFY/EKA1K Elektronika I., Hubička normální viz., rozvrh
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček bloková středa,  14.11., od 15:00, přednáška.
Středa, 21.11., od 15:00, test, cvičení, přednáška.
Středa, 12.12., od 15:00, přednáška.
Středa 19.12.,  od 15:00, přednáška, zápočet
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Polívka bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada bloková úterky 11/9/2018 a 25/9/2018

Začátek 14:30, konec cca 19:00

Místo výuky: Branišovská, budova C. Místnost C4


Výuka běží dle rozvrhu.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRX Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Formulář pro uznání UFY/PRXK Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý

normální viz. rozvrh
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek normální viz. rozvrh
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování

UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, Čada

bloková zde bude uveden termín výuky; zatím probíhá jeho plánování
OJZ/960 Záv. zk. z cizího jazyka pro komb. st., Pavlínová a spol individuální  
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel individuální  

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice