Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

  Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY TDOD, Technická dokumentace, Veselý bloková výuka proběhla
KFY TMED, Technická mechanika, Veselý bloková Výuka proběhla
UFY FPR1K, Fyzikální praktikum I., Poláková bloková Výuka proběhla
UFY FYZ2K, Fyzika II., Straňák normální dle rozvrhu
UFY OPCK, Objektové programování v C++ a C#, Kočer normální dle rozvrhu
UFY UFYK, Seminář Ústavu fyziky a biofyziky, Ptáček bloková Výuka proběhla
UMB 565K, Matematická analýza II., Eisner normální dle rozvrhu

 Předmět Elektronika vyučuje dr. Hubička. Zapište si proto kurzy "Elektronika s kódem UFY/EKA2 resp. UFY/EKA2K". 

Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná další bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UAI 609 , Computer Hardware, Novák normální dle rozvrhu
UFY BPRK, Bezpečnostní předpisy, Sviták bloková výuka proběhla
UFY EKA2K, Elektronika II., Hubička normální dle rozvrhu
UFY FPR3K, Fyzikální praktikum III., Durchan bloková Výuka je již naplánována se studenty
UFY FYZ4K, Fyzika IV., Fuciman bloková Výuka proběhla


Výuka běží dle rozvrhu.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRX Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Formulář pro uznání UFY/PRXK Praxe naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

FBI 891, Bakal. diplomová praxe II., školitel individuální po dohodě se školitelem
KFY AUTD2, Automatizace a řízení II., Šerý normální dle rozvrhu
UAI 658, Praktikum z automatizace, V.Novák bloková Výuka proběhla
UFY EMA, Ekonomika a marketing, Čejka bloková Výuka proběhla
UFY PRX, Praxe, Ptáček individuální viz. komentář výše ohledně potvrzení o praxi resp. její vykonání

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice