Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce. V akademickém roce 2021/21 bude otevřen první ročník pro denní studium, pro kombinovanou formu studia otevřen nebude.


  .

Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

 

Aktuality

.

ZIMNÍ SEMESTR 2020/21V akademickém roce 2020/21 není první ročník otevřen.

První ročník bude opět otevřen v akademickém roce 2021/22


V akademickém roce 2020/21 není první ročník otevřen.

.Kombinovaná forma studia nebude otevřena ani v akademickém roce 2021/22. Rádi bychom vyšli vstříc studentům, kteří původně se zajímali o kombinovanou formu studia, jelikož se z pracovních důvodů nemohu zůčastňovat pravidelné denní výuky. Proto je uvažováno vést část přednášek online. Přesný podít takto vedených přednášek bude vyjasněn v létě, před zahájením akademického roku.
Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala
Normální Dle rozvrhu
UFY/EKA1K Elektronika I., Hubička Normální Dle rozvrhu
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček Bloková Bloková výuka:
čtvrtek 3.9.2020, 14:30-18:00, učebna C4
čtvrtek 10.9.2020, 14:30-18:00, učebna C4
Další termíny výuky jsou zrušené.
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Litvín Bloková Bloková výuka:
23.10., 27.11. a 11.12. od 14:30 do 18:00
Pro další informace kontaktujte přímo vyučujícího
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec Bloková Pro určení termínu blokové výuky, kontaktujte přímo vyučující.
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada Bloková I.blok...15/09/2020 od 15:00 do 20:00
II.blok...22/09/2020 od 15:00 do 20:00
mísnost bude upřesněna později

Výuka běží každý čtvrtek dle rozvrhu.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Pravidelná výuka běží vždy ve čtvrtek.


Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý Normální dle rozvrhu (jako "KFY / AUTB1 ", čtvrtky 14:00-16:15)
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Šerý Normální Individuální - studenti se dohodnou s vyučujícím na termínu výuky
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman Bloková Pro určení termínu blokové výuky, kontaktujte přímo vyučující.
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček Bloková Bloková výuka:
čtvrtek 17.9.2020, 14:30-18:00, učebna E1
čtvrtek 24.9.2020, 14:30-18:00, učebna E1
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, Čada Bloková I. blok...12/01/2021 od 15:00 do 20:00
II.blok...19/01/2021 od 15:00 do 20:00
mísnost bude upřesněna později
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel Individuální Individuální

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice