Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

 LETNÍ SEMESTR Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


  Výuka běží každou středu.

Bloková výuka

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

KFY TDOD, Technická dokumentace, Veselý Bloková probíhá plánování
KFY TMED, Technická mechanika, Veselý Bloková probíhá plánování
UFY FPR1K, Fyzikální praktikum I pro KS, Poláková, Kratochvíl Bloková Termín není naplánován.  Až bude znám, bude uveřejněn zde.
UFY FYZ2K, Fyzika II. pro KS, Straňák Normální Dle rozvrhu
UFY OPCK, Zákl. obj. ori. program. v C++ pro KS , Fesl, Futera Normální Dle rozvrhu
UFY UFYK, Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS, Jelínek Bloková Termín není naplánován.  Až bude znám, bude uveřejněn zde.
UMB 565K, Matematická analýza II. pro KS, Eisner Normální Dle rozvrhu
Výuka běží dle rozvrhu. 

Kurz bezpečnostní předpisy UFY/BPR a UFY/BPRK bude vyučovat ing. Hošner. Prosím pozor, rozvrh ve STAGu NENÍ PLATNÝ! Výuka zatím NEPOBĚŽÍ! Jakmile budeme vědět, kdy a jak bude možné výuku realizovat, budeme vás kontaktovat. Pravděpodobně poběží v blocích.

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

Bezpečnostní předpisy UFY/BPR a UFY/BPRK Kurz bude vyučovat ing. Hošner. Prosím pozor, rozvrh ve STAGu NENÍ PLATNÝ! Výuka zatím NEPOBĚŽÍ! Jakmile budeme vědět, kdy a jak bude možné výuku realizovat, budeme vás kontaktovat. Pravděpodobně poběží v blocích.
UAI 609, Computer Hardware, V.Novák Normální Dle rozvrhu
UFY EKA2K, Elektronika II., Hubička Normální Probíhá plánování
UFY FPR3K, Fyzikální praktikum III pro KS, Durchan Bloková Termín není naplánován.  Až bude znám, bude uveřejněn zde.
UFY FYZ4K, Fyzika IV. pro KS, Fuciman Bloková Termín není naplánován.  Až bude znám, bude uveřejněn zde.

Výuka běží dle rozvrhu.

UFY/EMA Ekonomika a marketing ...Studenti budou mít výuku společně se studenty Pedagogické fakulty. Kurz bude vyučovat ing. Sagapová z Ekonomické fakulty.

Informace ohledně kurzů UFY/PRX Praxe a Bakalářské diplomové praxe UFY/891 naleznete dole.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky


Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UFY PRXK, Praxe pro KS, Ptáček Individuální Individuální
FBI 891, Bakal. diplomová praxe II. Individuální Individuální
KFY AUTD2, Automatizace a řízení II., Šerý Normální Dle rozvrhu
UAI 658K, Praktikum z automatizace pro KS, V.Novák Bloková Termín není naplánován.  Až bude znám, bude uveřejněn zde
UFY EMAK, Ekonomika a marketing pro KS, Sagapová PROBÍHÁ PLÁNOVÁNÍ. Studenti budou mít výuku společně se studenty Pedagogické fakulty. Kurz bude vyučovat ing. Sagapova z Ekonomické fakulty.

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice