Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

  Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


  Výuka běží každou středu.

Bloková výuka, září

Termín výuky

Čas

Kurz, vyučující

středa 11. září 2019 14:30-19:00 UMB/550K Repetitorium matematiky,
dr. Eisner
Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul, budova C,

číslo místnosti bude doplněno
středa 18. září 2019 V tento den neprobíhá žádná výuka
středa 25. září 2019 V tento den neprobíhá žádná výuka

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Jelínek normální výuka Podle rozvrhu
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová bloková výuka Zástupce studentů bude  v prvním týdnu semestru kontaktovat paní Vorlovu a domluví termín výuky.
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner normální výuka Podle rozvrhu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner bloková výuka středa 11. září 2019, viz. nahoře
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová individuální výuka Kurz proběhne samostudiem. Studenti předají vypracované a rukou psanou výpisky, viz. zadání vysvětlené při zápisu.
Odevzdání: STŘEDA 16.10. 2019 k rukám dr. Eisnera nebo dr. Polákové, kteří je odevzdají dr. Ptáčkovi
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, šebelík bloková výuka Sobota 19.10.2019 od 8:00 do 15:00, Branišovská, Přírodovědecká fakulta,
budova B, místnost BB7
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, dr. Futera normální výuka Podle rozvrhuVýuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Bloková výuka, září

Termín výuky

Čas

Kurz, vyučující

úterý 10. září 2019 14:30-19:00 V tento den neběží žádná výuka.
úterý 17. září 2019 14:30-19:00 UFY/ETEK Elektrotechnika, dr. Ptáček
Branišovská, Budova C,
Místnost C4
úterý 24. září 2019 14:30-19:00 UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat, dr.Čada
Branišovská, Budova C,
Místnost bude upřesněna
Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala normální výuka Podle rozvrhu
UFY/EKA1K Elektronika I., Hubička normální výuka Dle rozvrhu, sudé týdny
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček bloková výuka úterý 17. září 2019
čtvrtek 14.11... přednáška
čtvrtek 28.11....přednáška + zápočtový test
čtvrtek 5.12....cvičení + oprava testu
čtvrtek 19.12..... rezerva
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Litvín bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada bloková výuka první blok úterý 24. září 2019., viz. nahoře

Výuka běží dle rozvrhu.

Informace ohledně kurzů UFY/PRX Praxe a Bakalářské diplomové praxe UFY/891 naleznete dole.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Studenti budou kontaktovat dr. Šerého, kvůli vyjasnění výuky PMPD a AUTD.

Bloková výuka, září

Termín výuky

Čas

Kurz, vyučující

středa 11. září 2019 14:30-19:00 UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, dr. Čada.
Branišovská, Budova C,
Místnost bude upřesněna
středa 18. září 2019 14:30-19:00 UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, dr. Čada
Branišovská, Budova C,
Místnost bude upřesněna
středa 25. září 2019 V tento den neběží žádná výuka.

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý normální výuka Podle dohody s dr. Šerým
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel individuální výuka Po dohodě se školitelem
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Termín bude uveden zde.
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek/Šerý normální výuka Podle dohody s dr. Šerým
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, čada bloková výuka 11 a 18 září 2019, viz. výše.

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice