Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Bloková výuka a rozvrhové změny studijních oborů:

  • Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)...všechny ročníky

  • Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)...všechny ročníky

Aktuality

  Výuka běží dle rozvrhu. 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


  Výuka běží každou středu.

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Jelínek normální výuka Podle rozvrhu
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová bloková výuka Výuka proběhla
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner normální výuka Podle rozvrhu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner bloková výuka výuka proběhla
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš bloková výuka Termíny blokové výuky.
13.01.2020, 15:00 - 20:00    
20.01.2020, 14:00 - 20:00
Učebna Pč4, budova Biologického centra BC (na hlavní vrátnici BC doleva)
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová individuální výuka Výuka proběhla
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, šebelík bloková výuka Výuka proběhla
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Studenti nechť kontaktují vyučující s dotazem na termín.
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, dr. Futera normální výuka Podle rozvrhuVýuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala normální výuka Podle rozvrhu
UFY/EKA1K Elektronika I., Hubička normální výuka Dle rozvrhu, sudé týdny
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček bloková výuka Začátky vždy 14:30, učebna C5, Budova C
úterý 17. září 2019
čtvrtek 14.11... přednáška
čtvrtek 28.11....přednáška + zápočtový test
čtvrtek 5.12....výuka ETE není
úterý 10.12. začátek 8:00, učebna E1
čtvrtek 19.12..... cvičení + oprava testu ,

UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Litvín bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Studenti nechť kontaktují vyučující s dotazem na termín.
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Studenti nechť kontaktují vyučující s dotazem na termín.
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada bloková výuka výuka již proběhla

Výuka běží dle rozvrhu.

Informace ohledně kurzů UFY/PRX Praxe a Bakalářské diplomové praxe UFY/891 naleznete dole.


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky


Bloková výuka, semestr

Kurz

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý normální výuka Podle dohody s dr. Šerým
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel individuální výuka Po dohodě se školitelem
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman bloková výuka Bude naplánována bloková výuka. Studenti nechť kontaktují vyučující s dotazem na termín.
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček bloková výuka Pondělí 16. prosince 2019 od 15:45.
učebna E1, Přírodovědecká fakulta,
Budova C, Branišovská
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek/Šerý normální výuka Podle dohody s dr. Šerým
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, čada bloková výuka výuka proběhla

Kurz UFY/PRX Praxe

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu UFY/PRXK Praxe je absolvování brigády/práce v oblasti v předepsaném rozsahu 4 týdnů, který je příbuzný náplni vámi studovaného oboru (elektro, měření, IT, atd.). Tento zápočet se zapisuje jak do STAGu tak do indexu. Formuláře studenti předávají sekretářce paní Kučerové, která je archivuje.

Formulář pro uznání UFY/PRX Praxe naleznete zde.

Kurz Bakalářská diplomová praxe UFY/891

Zápočet z předmětu Bakalářské diplomové praxe (UFY/891) Vám zapisuje vedoucí vaší dipl. práce pouze do indexu. Nepíše se do STAGu. Jeho splnění pak kontroluje studijní oddělení.

Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.

Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice