Rozvrh


Rozvrh pro studenty oborů zajišťovaných Ústavem fyziky (UFY)

Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika, Měřicí a výpočetní fyzika a Učitelství fyziky pro střední školy.


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je pro studenty systém STAG.

V něm naleznete kompletní informace o termínech výuky vašich předmětů, zajišťovaných jak Přírodovědeckou tak Pedagogickou fakultou.

Na stránkách Přírodovědecké fakulty naleznete další důležité dokumenty:

  • Kalendář akademického roku
  • Studijní plány, tzv. dokument "Růženka"