Hlavní menu Vyhledávání Hlavní obsah

Bakalářské studijní obory

Biofyzika

Biofyzika jako studijní obor představuje ve světě širokou škálu studijních programů, od fyzikálních, kvantově mechanických, přes biochemické, až po (molekulárně) biologické; obecně však se dá charakterizovat jako vědní obor studující biologické systémy pomocí experimentálních metod založených na fyzikálních principech.

Fyzika pro vzdělávání

Bakalářský obor Fyzika pro vzdělávání studijního programu Fyzika vznikl na Přírodovědecké fakultě jako důsledek strukturace dosavadních pětiletých učitelských programů pro výchovu učitelů fyziky pro střední školy na bakalářský a magisterský stupeň. Během studia bakalářského oboru posluchač získá odborné znalosti a seznámí se s řadou experimentálních technik z různých oblastí fyziky.

Fyzika

Bakalářský program Fyzika vznikl nově na Přírodovědecké fakultě jako jeden ze základních studijních programů, které budou profilovat směr výuky, vzdělávání a výzkumu na Přírodovědecké fakultě.

Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika je jediný čistě technický obor na Jihočeské univerzitě, existující nepřetržitě od roku 1992. Je garantován Ústavem fyziky a biofyziky na Přírodovědecké fakultě. Nabízí mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky. V akademickém roce 2021/21 bude otevřen první ročník pro denní studium.