Fyzika

Bakalářský program Fyzika vznikl nově na Přírodovědecké fakultě jako jeden ze základních studijních programů, které budou profilovat směr výuky, vzdělávání a výzkumu na Přírodovědecké fakultě.


Bakalářský program Fyzika, obor Fyzika, je koncipován tak, aby zájemcům o studium fyziky poskytl jak potřebné základní fyzikální kurzy a cvičení, tak i možnost rozšíření znalostí o speciální fyzikální a jiné vhodné kurzy z univerzitní nabídky. Studenti se během svého studia profilují zpravidla do jednoho z hlavních zaměření ústavu - materiálově zaměřené aplikované fyziky, počítačové fyziky či experimentální biofyziky. Cílem studia bakalářského programu Fyzika, oboru Fyzika, je výchova absolventa vzdělaného ve všech základních partiích fyziky na úrovni odpovídající nižšímu (bakalářskému) stupni vysokoškolského studia, který zároveň absolvoval některé rozšiřující předměty svého speciálního odborného zaměření.

Se zaměřením vědecké činnosti Katedry fyziky a vybavením vědeckých laboratoří se uchazeč může seznámit na stránkách jednotlivých laboratoří.

Absolvent je profilován ke vstupu do navazujícího magisterského studia Fyzikální měření a modelování, případně Biofyzika. Současně by měl být absolvent, také díky množství praktických cvičení, dostatečně připraven po odborné a praktické stránce uplatnit se jako technik s nižším vysokoškolským vzděláním v inovačním vývoji a průmyslu, v laboratořích i v praxi.