Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika je jediný čistě technický obor na Jihočeské univerzitě, existující nepřetržitě od roku 1992. Je garantován Ústavem fyziky a biofyziky na Přírodovědecké fakultě. Nabízí mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky. V akademickém roce 2021/21 bude otevřen první ročník pro denní studium.


Organizace studia

 • Výuka probíhá formou denního studia na vysoké škole formou přednášek, cvičení, seminářů a samostatných prací studentů.
 • Kombinovaná forma studia nebude v akademickém roce 2021/22 otevřena.
 • Rádi bychom vyšli vstříc studentům, kteří původně se zajímali o kombinovanou formu studia, jelikož se z pracovních důvodů nemohu zůčastňovat pravidelné denní výuky. Proto je uvažováno vést část přednášek online.
 • Přesný podít takto vedených přednášek bude vyjasněn v létě, před zahájením akademického roku.


Deset důvodů, proč studovat technický obor na Přírodovědecké fakultě (PřF)

 • Technický obor v regionu s dlouholetou tradicí
 • Mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky
 • Studium probíhá v prezenční formě
 • Diplom z respektované vysoké školy
 • Studium na jednom místě bez nutnosti dojíždění mimo region
 • Možnost pokračování v  magisterském programu
 • Přírodovědecká fakulta nabízí studium přírodních věd. Fyzika, matematika nebo informatika tvoří tradiční základ technických oborů
 • Přírodovědecká fakulta sídlí v moderním, z části nově postaveném kampusu
 • Zaměstnavatelé naše studenty upřednostňují před absolventy méně renomovaných VŠ
 • Jsme etablovaná státní vysoká škola. Naším cílem není byznys. Naším cílem je poskytnout kvalitní technické vzdělání.

Naši absolventi pracují u prestižních zaměstnavatelů v regionu jako jsou Robert Bosch, s.r.o., JE Temelín, Motor, Jihostroj Velešín, Schwan Cosmetics, Akka a další.