Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika je jediný čistě technický obor na Jihočeské univerzitě, existující nepřetržitě od roku 1992. Je garantován Ústavem fyziky a biofyziky na Přírodovědecké fakultě. Nabízí mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky. V akademickém roce 2021/21 bude otevřen první ročník pro denní studium.Organizace studia

 • Výuka probíhá formou denního studia na vysoké škole.
 • Přednášky, online přednášky, cvičení, semináře a samostatné prace studentů.
 • Studium je zakončeno získáním bakalářského titulu Bc.
 • Studenti mají možnost dalšího studia v magisterském programu Fyzikální měření a modelování (FMM).

Deset důvodů, proč studovat technický obor na Přírodovědecké fakultě (PřF)

 • Technický obor v regionu s dlouholetou tradicí
 • Mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky
 • Studium probíhá v prezenční formě
 • Diplom z respektované vysoké školy
 • Studium na jednom místě bez nutnosti dojíždění mimo region
 • Možnost pokračování v magisterském programu
 • Přírodovědecká fakulta nabízí studium přírodních věd. Fyzika, matematika nebo informatika tvoří tradiční základ technických oborů
 • Přírodovědecká fakulta sídlí v moderním, z části nově postaveném kampusu
 • Zaměstnavatelé naše studenty upřednostňují před absolventy méně renomovaných VŠ
 • Jsme etablovaná státní vysoká škola. Naším cílem je poskytnout kvalitní technické vzdělání.


Naši absolventi pracují u prestižních zaměstnavatelů v regionu, například:

Robert Bosch, s.r.o., JE Temelín, Motor, Jihostroj Velešín, Schwan Cosmetics, Tieto, Siebel, Akka a další.

Kde najdete naše absolventy?

Bc. Marian Viskup – prezenční bakalářské studium absolvoval v letech 2013-2017. V roce 2017 obhájil svou bakalářskou práci na téma „Octave a OpenFoam a jejich použití ve fyzice“. Již během studia pracoval ve společnosti LESIKAR, a.s. se sídlem v Táboře, zabývající se magnetickými snímači. Po ukončení začal pracovat ve firmě Robert Bosch s.r.o. na pozici Inženýr palivových modulů, kde je jeho hlavním úkolem komunikace se zákazníky, vedení týmu a vytváření dokumentace pro daný produkt.

Od října 2017 studoval při zaměstnání na FEL ZČU v Plzni v kombinovaném studiu obor Aplikovaná elektrotechnika.

  

Mgr. Jiří Štangl – obor MVT studoval v letech 2011-2014 a studium zakončil obhajobou bakalářské práce, zaměřené na PLC programování jednoduchých modelových strojů výrobní linky pro laboratorní potřeby PřF JU.

Po ukončení bakalářského studia nastoupil do navazujícího magisterského programu Fyzikální měření a modelování na UFY PřF JU. Studium úspěšně dokončil v roce 2017 obhajobou diplomové práce „Optimalizace parametrů úlohy s rázovým zatížením v programu LS-DYNA“, která vznikla ve spolupráci s vývojovým oddělením firmy Robert Bosch s.r.o. v Českých Budějovicích. Ve zmiňované společnosti nyní působí jako technolog sériové výroby pro systém DNOX.

  

Bc. Kryštof Effenberk – v letech 2012-2015 studoval na UFY PřF JU v denním studiu. Své studium úspěšně zakončil obhájením bakalářské práce na téma „Přepětí v elektrických sítích a ochrana elektrického zařízení proti přepětí“. Svou práci vypracoval ve spolupráci se školiteli z firmy EON.

Po absolvování bakalářského programu zůstal na Katedry fyziky PřF JU, kde studoval navazující magisterský obor Fyzikální měření a modelování. Zpracoval diplomovou práci zaměřenou na fyziku Slunce. Díky této problematice měl možnost zapojit se do mezinárodního grantu zabývajícího se sluneční fyzikou.

  

Bc. David Cifreund – studoval v denní formě studia v letech 2013-2017. Studium zakončil úspěšnou obhajobou bakalářské práce na téma „Implementace vypařovacího systému pro depozici tenkých vrstev v prostředí nízkoteplotního plazmatu“.

V současnosti pracuje ve firmě Robert Bosch s.r.o. na vývoji palivových modulů jako zkušební technik. Jednou z jeho činností je validace palivových modulů, kde zajišťuje různé testy (mechanické, elektrické, teplotní, funkční zatížení, atd.), nutné k ověření jejich výdrže v provozu v automobilech.

  

Bc. Jan Timko – kombinované studium zahájil v roce 2013. Již na začátku studia začal pracovat jako provozní elektrikář bloku na jaderné elektrárně Temelín. Jak sám říká: „Samotné studium probíhalo poměrně zajímavou formou v moderních prostorech školy s viditelným zájmem učitelů vymýšlet nové praktické úlohy, stáže a cvičení a směřovat tak studenty k budoucímu zaměstnání, či navazujícímu studiu“. Studium dokončil obhajobou bakalářské práce na téma „Technicko - ekonomická studie blokových transformátorů jaderné elektrárny Temelín“.

Po ukončení bakalářského studia na PřF JU pokračoval v studiu Aplikované elektrotechniky na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni.