Měřicí a výpočetní technika

Obor Měřicí a výpočetní technika je jediný čistě technický obor na Jihočeské univerzitě, existující nepřetržitě od roku 1992. Je garantován Ústavem fyziky a biofyziky na Přírodovědecké fakultě. Nabízí mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky. Upozorňujeme zájemce o studium, že pro akademický rok 2020/21 nebude otevřen první ročník.


Deset důvodů, proč studovat technický obor na Přírodovědecké fakultě (PřF)

 • Technický obor v regionu s dlouholetou tradicí
 • Mezioborové studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky
 • Forma studia v denní nebo kombinované formě
 • Diplom z respektované vysoké školy
 • Studium na jednom místě bez nutnosti dojíždění mimo region
 • Možnost pokračování v  magisterském programu
 • Přírodovědecká fakulta nabízí studium přírodních věd. Fyzika, matematika nebo informatika tvoří tradiční základ technických oborů
 • Přírodovědecká fakulta sídlí v moderním, z části nově postaveném kampusu
 • Zaměstnavatelé naše studenty upřednostňují před absolventy méně renomovaných VŠ
 • Jsme etablovaná státní vysoká škola. Naším cílem není byznys. Naším cílem je poskytnout kvalitní technické vzdělání.

Naši absolventi pracují u prestižních zaměstnavatelů v regionu jako jsou Robert Bosch, s.r.o., JE Temelín, Motor, Jihostroj Velešín, Schwan Cosmetics, Akka a další.

Studium je nabízeno ve dvou formách:                                                            

 • Denní studium
 • Kombinovaná forma studia

Denní studium probíhá jako řádné studium na vysoké škole formou přednášek, cvičení, seminářů a samostatných prací studentů.

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá pravidelně vždy jedno odpoledne v týdnu.
Velká míra studia připadá na samostatnou práci studenta. Stejně jako u prezenční formy studia platí, že cvičení jsou povinná. Účast na přednáškách povinná není, přesto je více než vhodné, aby neúčast studenta na přednáškách byla co nejmenší z důvodu získání potřebných znalostí a zvládnutí probírané látky.Kromě této výuky studenti absolvují zbylé předměty v  blocích.