Učitelství fyziky pro SŠ

V navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy se posluchač zaměří především na didaktiku zvolených odborných předmětů, pedagogiku a psychologii a získání praktických dovedností ve školách.


Koncepce výuky

  • student se zapisuje na dva obory*, jejichž odbornou část absolvoval v bakalářském stupni
  • studium v magisterském stupni zaměřeno na: pedagogiku a psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku aprobačních předmětů, pedagogické praxe
  • tabulka shrnuje hrubý studijní plán absolventa-učitele s dvouoborovou aprobací* (kurzívou označeno předchozí studium)

Bakalářský stupeň

Magisterský stupeň

Fyzika pro vzdělávání

Učitelství fyziky pro SŠ

„Další předmět“ pro vzdělávání

Učitelství "dalšího předmětu" pro SŠ

* magisterský stupeň lze studovat i jednooborově, např. v případě, kdy se student rozhodne ke svému odbornému vzdělání získat i vzdělání pedagogické

Pozn.: Vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy (včetně fyziky) je v rámci Jihočeské univerzity plně zaštiťováno Přírodovědeckou fakultou. Spolupráce s Pedagogickou fakultou probíhá zejména na úrovni výuky didaktik aprobačních předmětů a dále pedagogicko-psychologického základu.

Podmínky pro přijetí

  • informace naleznete zde

Další důležité informace