• Chcete studovat matematiku?

  • Studium v matematiky Českých Budějovicích

    Ústav matematiky PřF garantuje bakalářský obor Aplikovaná matematika, bakalářský obor Matematika pro vzdělávání (dvouoborová) a magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy.