Akce

Centrum matematické biologie Přírodovědecké fakulty sdružuje pracovníky se zájmem o matematické modelování biologických procesů. Jeho posláním je vědecká práce v oboru matematické biologie, výuka tohoto oboru pro studenty a také šíření povědomí o matematické biologii mezi biology, matematiky i laickou veřejností.

Centrum matematické biologie

16.01.2020

Centrum matematické biologie Přírodovědecké fakulty sdružuje pracovníky se zájmem o matematické modelování biologických procesů. Jeho posláním je vědecká práce v oboru matematické biologie, výuka tohoto oboru pro studenty a také šíření povědomí o matematické biologii mezi biology, matematiky i laickou veřejností.

Přečíst celé