Metody řešení úloh SŠ již po šesté!

17.01.2021

Tradiční kurz Metody řešení úloh SŠ proběhl také v letošním akademickém a školním roce.
Kurz pravidelně pořádá katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Kurz společně se středoškoláky navštěvují jako povinnou součást výuky také studenti PřF JU, kteří studují učitelství matematiky pro SŠ. Přivítali jsme rádi také studentku, která si na PřF JU doplňuje kvalifikaci učitelství matematiky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), studentku učitelství matematiky pro ZŠ z Pedagogické fakulty nebo kolegy středoškolské učitele, kteří se aktivně také kurzu účastnili.
Kurz letos proběhl netradičně on-line. Využili jsme této příležitosti a pozvali také studenty ze vzdálenějších škol. Do kurzu se tak letos přihlásilo přes 70 zájemců z Českých Budějovic, Nových Hradů, Trhových Svinů, Třeboně, Svratky, Moravských Budějovic, Mělníka, Strakonic, Bechyně, Valašského Meziříčí, Vimperka, Žďáru nad Sázavou, Písku, Benešova, Tábora. Během šesti podvečerních setkání účastníci řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády a další zajímavé matematické problémy. Po každé lekci dostávali domácí úkoly, které řešili a vyřešené odevzdávali. Přednášející pak tyto úkoly opravili a diskutovali modelová řešení. Nejúspěšnější řešitelé pak obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Lektory kurzu byli učitelé matematiky Mgr. Michaela Petrová a  Mgr. Radek Trča (Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Karel Pazourek Ph.D. (PřF JU a Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (Gymnázium Česká v Českých Budějovicích) a Mgr. Zbyněk Vrba (Gymnázium Český Krumlov). Všem účastníkům přejeme úspěch nejen při následujících matematických soutěžích. Příští rok se sejdeme opět a doufáme, že v ještě větším počtu.
Kurz byl v letošním roce podpořen MŠMT.