Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty

17.01.2021

V září před začátkem semestru jsme nabídli všem prvákům v bakalářských oborech vyrovnávací kurz matematiky. Kurz skvěle připravili a vedli studenti magisterského studijního programu učitelství matematiky pro SŠ a jeho vytvoření a realizaci podpořilo MŠMT.
Kurz byl úspěšný a ujal se také jeho název Zintegruj se. Stihli jsme jej uspořádat v období před koronavirovými omezeními chodu univerzity a účastníci se kromě počítání také stihli poznat mezi sebou. Získali tak spoustu užitečných nejen matematických informací od starších kolegů na fakultě.
Vyrovnávací kurz matematiky Zintegruj se nabídneme budoucím prvákům i v příštím akademickém roce a opět předpokládáme, že na jeho realizaci se budou podílet studenti učitelství matematiky.