O ústavu


O ústavu matematiky

Ústav matematiky zabezpečuje výuku matematiky na Přírodovědecké fakultě JU. Garantuje bakalářské studijní programy Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání. Druhý z těchto programů je určen pro studenty, kteří se chtějí stát středoškolskými učiteli matematiky a pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství matematiky pro SŠ. Studenti bakalářského programu Aplikovaná matematika mohou navázat magisterským studiem aplikované matematiky na řadě jiných vysokých škol v Česku. Pracovníci ústavu matematiky  řeší vědecké otázky a publikují své odborné práce v mezinárodních  časopisech. Součástí Ústavu matematiky je Centrum biomatematiky, které se zabývá aplikacemi matematiky v bologii.