Pro střední školy


Katedra matematiky PřF JU připravuje následující akce pro studenty SŠ se zájmem o matematiku a její aplikace.

  1. Každý rok v zimním semestru se studenti SŠ mohou zúčastnit kurzu Metody řešení úloh SŠ. V případě zájmu kontaktujte RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
  2. Na závěr kurzu Katedra matematiky organizuje veřejnou přednášku 
  3. Katedra matematiky nabízí mimořádně nadaným studentům absolvovat vybrané přednášky  již v rámci středoškolského studia. Pokud student úspěšně kurz absolvuje,  je mu vydán doklad na základě kterého mu PřF JU může uznat absolvování daného kurzu, pokud student nastoupí po absolvování střední školy na Přírodovědeckou fakultu JU. V případě zájmu kontaktujte prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.
  4. Katedra matematiky nabízí studentům vedení SOČ. Seznam nabízených témat je vlevo v záložce.
  5. Katedra matematiky nabízí  přednášky pro SŠ. Seznam nabízených přednášek je zde