Témata prací pro SOČ


Název Stručná anotace Kontakt na zadavatele
Hra na dravce Cílem je vytvoření počítačové hry simulující interakce dravce a jeho kořisti. prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.