Menu

Dodatečný zápis známky/zápočtu do indexu


Zápisy známek/zápočtů do indexu provádí zásadně zkoušející. V případě, že student zkoušku složil, ale z nějakého důvodu nemá známku
zapsánu v indexu musí se dodatečně obrátit na zkoušejícího, případně na vedoucího ústavu.
Pokud to není možné, pak se musí obrátit na studijní oddělení  se žádostí o
zapsání zkoušky do indexu.
Tato žádost je zpoplatněná.