Okruhy ke SZZ


SZZ bakalářského programu Aplikovaná matematika se skládá z následujících předmětů: Matematická analýza, Diferenciální rovnice, Aplikace matematiky.

SZZ bakalářského programu Matematika pro vzdělávání se skládá z předmětu: Matematická analýza. Student si může dále jako druhý matematický předmět zvolit předmět Algebra a geometrie.

UMB_Bc SZZ_2022 (34.641KB)

UMB_Mgr. SZZ_2022 (24.873KB)