Témata závěrečných prací


Zde představujeme nabídku témat pro bakalářské či magisterské práce studentů aplikované či učitelské matematiky. Seznam přirozeně není úplný a po domluvě s vyučujícím je možné vypsat téma dle zájmu studenta.

Téma Školitel
Model typu dravec-kořist s proměnnou natalitou kořisti doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Modely typu dravec-kořist se dvěma dravci s různou funkční odpovědí doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Epidemické modely s vakcinací a behaviorálními změnami doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Statistické šetření - srovnání matematických znalostí studentů vybraných středních škol doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.
Regresní analýza doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.  
Statistické zpracování úspěšnosti studia informatiky na PřF JU doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D.
Využití matematického modelování pro mezioborový přístup ke vzdělávání (STEM) RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
Funkcionální rovnice (klasifikace, metody řešení, využití v úlohách matematické olympiády) RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
Geometrické aspekty řešení soustav lineárních rovnic Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.  
Aplikace matematického modelování v biochemii Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D. (jjablonsky00@frov.jcu.cz)