Bakalářské studijní programy


  

Prostřednictvím Katedry matematiky nabízí Přírodovědecká fakulta JU v současnosti dva bakalářské studijní programy, Aplikovanou matematiku a Matematiku pro vzdělávání.

Aplikovaná matematika

Bakalářský obor Aplikovaná matematika je unikátní v tom, že se zaměřuje na výuku aplikací matematiky jak v biologických, tak v technických vědách. Studenti se seznámí se základními partiemi matematiky na úrovni bakalářského studia (matematická analýza, algebra, numerická matematika, diferenciální rovnice) a jejich aplikacemi v biologických, technických, ale i dalších vědách. V současné době nabízíme samostatný obor bakalářského studia Aplikovaná matematika a výhledově také obory typu maior a minor, které bude možné v rámci JU kombinovat s jinými, obdobně strukturovanými obory.

Studenti se seznámí s výpočetními metodami pro řešení diferenciálních rovnic popisujících jak mnohé biologické procesy, tak různé fyzikální procesy v technice a naučí se aktivně využívat některé matematické počítačové systémy pro jejich numerické řešení.

Co budu umět

  • tvůrčím způsobem/analyticky myslet
  • definovat problém a hledat jeho řešení
  • znát a ovládat základní partie matematiky (matematická analýza, algebra, numerická matematika, diferenciální rovnice)
  • použít tyto partie v biologických, technických a dalších aplikacích

Kde najdu uplatnění

  • v navazujícím magisterském studiu jak odborné matematiky, tak učitelství matematiky
  • v subjektech státní správy
  • ve školství
  • ve finančním sektoru
  • v akademickém vědeckém výzkumu
  • ve firemních výzkumných centrech a vývojových odděleních (např. Bosch)

Odkaz do studijní agendy programu Aplikovaná matematika

Matematika pro vzdělávání

Pro informace o učitelských programech na PřF JU prosím klikněte na tento odkaz: Učitelství pro SŠ

Odkaz do studijní agendy programu Matematika pro vzdělávání