Magisterské studijní programy


Prostřednictvím Katedry matematiky nabízí Přírodovědecká fakulta JU v současnosti jeden magisterský program, Učitelství matematiky pro střední školy.

Učitelství matematiky pro střední školy

Pro informace o učitelských programech na PřF JU prosím klikněte na tento odkaz: Učitelství pro SŠ

Odkaz do studijní agendy programu Učitelství matematiky pro střední školy