Podmínky přijetí ke studiu


Podmínky přijetí ke studiu na PřF JU jsou každoročně uvedeny v nařízení děkana PřF JU. 

U uchazečů o vstup do bakalářského studia matematiky se předpokládají znalosti na úrovni KATALOGU POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY