Matematika UMB010


Organizace kurzuOBSAH PŘEDNÁŠKY:

1. Opakování ( Neřešené příklady, řešené příklady.)

2.Funkce I.( Neřešené příklady, řešené příklady.)

3. Funkce II. ( Neřešené příklady, řešené příklady).

4. Limita funkce.Asymptotické chování funkcí. (Neřešené příklady,řešené příklady.)

5. Derivace. (Neřešené příklady, řešené příklady, tabulka derivací.)

6. Průběh funkce. (Neřešené příklady, řešené příklady.)

7. Integrál.(Neřešené příklady,tabulka primitivních funkcí.)

8. Soustavy lineárních rovnic. (Neřešené příklady.)

konzultační hodiny:

Vzorce