Matematika pro kombinované studium II (UMB 565k)


Matematika pro kombinované studium II
UMB 565 K

Přednášky.  
1. Integrál. (Neřešené příklady, řešené příklady.)

2. Funkce v Rn. (Text s příklady.)

3. Komplexní čísla. (Příklady.)

konzultační hodiny:
středa, 11:00 - 12:00 v mé pracovně