Pravděpodobnost a matematická statistika I (UMB 737)


Organizace výuky.

Obsah kurzu.

1. Kombinatorika. (Příklady.)
2. Náhodný jev, definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesova formule. (Příklady.)

3. Náhodná veličina, rozdělení náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny. (Příklady.)

4. Příklady diskrétních a spojitých rozdělení,
důležitá spojitá rozdělení (centrální limitní věta).

5. Princip statistického testování, chi-2 testy. (Příklady.)

6. t-testy. (Příklady.)

7. ANOVA. (Příklady.)

8. Korelace regrese. (Příklady.)

Výsledky krátkých testů.
Konzultační hodiny: