Zaměstnanci


Jméno e-mail Místo Telefon (* = 38777)
prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.
vedoucí ústavu
vlastimil.krivan at prf.jcu.cz K3-205 *2234
doc. Ing. Luděk Berec, Dr. ludek.berec at prf.jcu.cz K3-206 *2236
doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. iva.dostalkova at prf.jcu.cz K3-221 *2264
Mgr. Jan Eisner, Dr. jan.eisner at prf.jcu.cz K3-201 *2381
doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. jkalova at prf.jcu.cz K3-207 *2326
Tomás Revilla, Ph.D. tomrevilla at gmail.com K3-202 *2237
doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman jvaldman at prf.jcu.cz K3-201 *2326
doc. Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D. lenka.zalabova at prf.jcu.cz K3-203 *2290
 Thomas Marcou (PhD student)    K3-203 *2237
Ing. Eliška Píšová
asistentka
eliska.pisova at prf.jcu.cz K3-213 *2333