Menu

Zaměstnanci


jméno e-mail místo telefon
Prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.
vedoucí ústavu
vlastimil.krivan at prf.jcu.cz S-203 *5365
Doc. Dr. Ing. Luděk Berec ludek.berec at prf.jcu.cz S-215 *5293
Doc. RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. iva.dostalkova at prf.jcu.cz S-204 *2264
Mgr. Jan Eisner, Dr. jan.eisner at prf.jcu.cz S-212 *2381
RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. jkalova at prf.jcu.cz S-211 *2326
Tomás Revilla, Ph.D. tomrevilla at gmail.com S-202 *5233
Doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman jvaldman at prf.jcu.cz S-211 *2326
Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D. lenka.zalabova at prf.jcu.cz S-205 *2290
       
       
Magdalena Kučerová
sekretářka
kucerovam at prf.jcu.cz C 02.035 *6247