Věda

Dotační a grantové výzvy, stipendia, ceny a další příležitosti

Seznam Ph.D. oborů a jejich popis

Naše objevy

Rubrika, ve které pravidelně přinášíme nejnovější poznatky z výzkumů našich vědců.

Zahraniční výzkumy a centra

Laboratoře

Vědecké skupiny a jejich laboratoře.

Publikace, disertační a rigorózní práce

Publikace pracovníků a studentů PřF JU, Fakultní podpora úhrady publikačních nákladů, Informace o časopisech

Schválení zkoušející a školitelé na PřF

Granty

Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU, Grantová agentura JU, Granty pracovníků a studentů PřF.

Vědecká rada

Seznam členů, Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, Složení oborových rad.