Aktuality

Grantové výzvy, konference a další vědecké aktuality. Přehled výzev projektového oddělení (zejména evropské a jiné mezinárodní projekty) je zveřejňován na https://www.prf.jcu.cz/projektove-oddeleni.html


Výzva INTER-EUREKA LTE117

25.07.2016

1. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 Podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na mezinárodní program EUREKA14.

Více