Menu

Aktuality

Grantové výzvy, konference a další vědecké aktuality. Přehled výzev projektového oddělení (zejména evropské a jiné mezinárodní projekty) je zveřejňován na https://www.prf.jcu.cz/projektove-oddeleni.html

RVO - postdoktorské pozice

Více

Témata pro předkládání projektů programu Horizont 2020 - životní prostředí

Více

Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí - opatření děkana D77

Více

Výzvy EFSA

Více

Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu

Podpora ERC žadatelů

Více

Veřejná konzultace EK k zaměření WP H2020 – SC2 na období 2018-2020

Více

Základní informace ke struktuře technologického transferu v Izraeli

Více

Nabídka BIOCEVu pro případnou spolupráci - využití vybavení CMS (Center of Molecular Structure)

Více

Obnovený přístup do databáze ISVaV (Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), RIV, CEP

Více

Výzva INTER-EUREKA LTE117

1. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 Podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na mezinárodní program EUREKA14.

Více


<< předchozí 1 2 následující >>