Menu

GA ČR 2018 informace o nové veřejné soutěži excelence EXPRO


GA ČR zveřejnila zprávu, že v 2. čtvrtletí 2018 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO se zahájením řešení projektů v roce 2019. Projekty budou pětileté, hodnocené po 2,5 letech viz

https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/